ΚΎΡΙΑ ΈΔΡΑ:

Kolonia Skarszewek 22
62-817 Żelazków
Πολωνία
e-mail: info@tipbanaszak.pl

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ:
Mariola +48 784 010 166
info@tipbanaszak.pl
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:
Tomasz +48 604 590 690
Piotr +48 694 945 362