Ειδικευόμαστε στις
μεταφορές
στην
Ευρώπη

Έχουμε τη δική μας βάση μεταφοράς. Διαθέτουμε φορτηγά με πιστοποιητικά EURO 6 και τα ρυμουλκούμενα οχήματα ψύξης. Τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με παγκόσμια συστήματα προσδιορισμού θέσης.

Διαθέτουμε μια σύγχρονη βάση αποθήκευσης και ψύξης και επαναφόρτωσης με ένα σύγχρονο μηχανοστάσιο. Τα μεταφερόμενα αγαθά είναι πάντα κατάλληλα ασφαλιζόμενα, ψύχονται κατάλληλα. Οι οδηγοί μας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν, ότι τα παραδοθέντα προϊόντα είναι της καλύτερης ποιότητας και πάντα εγκαίρως.

Οι μεταφορικές μας υπηρεσίες και τα μεταφερόμενα αγαθά είναι ασφαλισμένα.